Home

Region Norrbotten företagsstöd

Företagsstöd och projektstöd - Region Norrbotte

Startsida för webbplatsen Utveckla Norrbotten som handlar om de statliga regionala utvecklingsmedel som finns att söka för projektstöd och företagsstöd Träffa Region Norrbotten digitalt och prata företagsstöd. Behöver du finansiering för att utveckla ditt företag genom tillväxtskapande investeringar? Region Norrbotten har stöd som kan passa dig oavsett om ditt företag är nystartat eller etablerat

För företag. Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer Regionala företagsstöd Varje år får Region Västerbotten ett regionalt anslag av regeringen som ska användas till bland annat företagsstöd för att främja satsningar i företag och framför allt företag med färre än 250 anställda, s.k. mikro-, små- och medelstora företag (SMF) Träffa Region Norrbotten digitalt och prata företagsstöd 23 mar 2021, 08:00-16:45 Region Norrbotten har stöd som kan passa dig oavsett om ditt företag är nystartat eller etablerat Min Ansöka På Region Norrbottens nya webbplats Utveckla Norrbotten hittar du från och med nu allt du behöver veta om regionala projektstöd. Här går det att söka statliga medel, ta del av nyheter, få tips om evenemang och läsa om hur andra har arbetat med hållbara affärsidéer. www. utvecklanorrbotten. se

i Norrbottens län. Hur stort stöd kan du få? Stödet är ett behovsprövat stöd och varje ansökan prövas individuellt. Stödet kan beviljas med högst 1,8 miljoner kronor. Stödnivån varierar och kan uppgå till mellan 10-50 procent av investeringskostnaden. Försumbart stöd Stödet är ett försumbart stöd. Du so Erika Falk. Lyssna. Prenumerera. Kontaktperson. , Telefon: E-post: Telefon:0920-711 69 Mobiltelefon:070-697 60 08 E-post:erika.falk@norrbotten.se Ladda ner högupplöst bild. Näringsliv, regionala företagsstöd, stöd till investeringar och företagsutveckling, regionalt investeringsstöd, mikrostöd, konsultcheck, innovationsstöd Utbetalning av beviljat företagsstöd hos Region Norrbotten sker i efterskott efter redovisning av upparbetade och betalda utvecklingskostnader. Blanketter du behöver för att ansöka om utbetalning hittar du på Region Norrbottens webbplats Corona: Så ska Region Norrbotten stötta näringsliv och kultur. Corona-viruset och sjukdomen covid-19 slår hårt mot företag här i Norrbotten. För att mildra effekterna av situationen har Region Norrbotten vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet och kulturaktörer. Det är: Näringsliv: Företagsstöd Projektstöd kan sökas av organisationer, kommuner, näringslivs- och utvecklingsbolag, föreningar, företag, myndigheter och universitet. Projektets aktiviteter ska ligga utanför den ordinarie verksamheten och vara avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats

Regionala företagsstöd: Till företag med verksamhet i Västernorrland, för att skapa tillväxt i vår region. Kommersiell service: Till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar där avståndet bedöms som långt till närmaste serviceanläggning. Syftet är att uppnå en god servicenivå i gles- och landsbygd. Innovationer Regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling. Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till större investeringar i länet. Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget Region Norrbotten blev medlem i organisationen 2004. Grundtanken är att regionerna bär upp demokratin i Europa genom att de befinner sig närmast medborgarna och därför är bäst rustade att tillmötesgå deras behov och önskemål samt hitta lösningar på ekonomiska och sociala problem Företagsstöd. Företag med verksamhet som främjar miljö, jämställdhet och integration har förtur till investeringsstöd förutsatt att grundläggande krav är uppfyllda. Behöver du inspiration i din företagsutveckling? Fyra företagare från länet berättar om vad våra företagsstöd har inneburit för deras företag Eva Jonsson, Region Norrbotten, 070-5498062 Caroline Stafström, Region Norrbotten, 072-7312137 . Kompetensmäklare. Pia Nyberg, LKF, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, 070-1900983 Thomas Nilsson, Piteå, Boden, Kalix, Luleå, Älvsbyn, 073-0691984 Therese Stenvall, Arjeplog, Arvidsjau

Företagsstöd - Utveckla Norrbotte

 1. Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Företaget ska genom stödet främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses t.ex. ökad sysselsättning eller omsättning
 2. Regionala företagsstöd. Hos oss kan du ansöka om finansiering för olika typer av satsningar som stärker ditt företag. Både nya och befintliga företag som behöver investera för att utveckla och utöka verksamheten kan ansöka. Vi ger framförallt stöd till små och medelstora företag
 3. Regionala företagsstöd kan lämna stöd till kommersiell service som: Särskilt driftstöd till drift av butiker i särskilt utsatta lägen. Servicebidrag kan beviljas vid tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem där grundläggande service av dagligvaror och drivmedel är glest
 4. region jÄmtland hÄrjedalen Postadress: Box 654, 831 27 Östersund E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel) O rg. nr: 232100-0214 Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.s
 5. Vi utvecklar hela Västerbotten för en god hälsa och en bra livsmiljö. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa
 6. Företagsstöd. Region Sörmland samarbetar med flera olika aktörer för att kunna erbjuda stöd och hjälp till Sörmländska företag som vill utvecklas. Kontaktperson. Marcus Forss Titel: Strateg Telefon: 0721-48 07 49 Mobil: 0721-48 07 49 Skicka E-post. Exportsamverkan Sörmland.

Utbetalning - Region Norrbotte

Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens olika erbjudanden om företagsstöd. Tag gärna kontakt med en handläggare innan ansökan skickas in via Min Ansökan om du har frågor om erbjudandena. - Ansökan om stöd måste lämnas in innan åtgärden/investeringen genomförs Riktlinjer - företagsstöd regionala tillväxtmedel Gäller från och med 1 januari 2018 . Dnr Sida 17RS10570 2(7) Innehåll 1. Företagsstöd beviljas inte för handel och försäljning av produkter utan att egen tillverkning, förädling eller design skett

Regionala företagsstöd Under budgetår 2014 har 91 ärenden beviljats inom stödtypen regio­ nalt investeringsstöd. Totalt beviljat belopp var 310 miljoner kronor (mnkr), vilket var en ökning med nästan 60 mnkr från föregående år. Norrbottens län beviljades mest stöd med totalt 88 mnkr och bero Regionalt företagsstöd. Verksamhetens inriktning avgör bland annat möjligheten till stöd. Region Jämtland Härjedalen eller Tillväxtverket fattar beslut om stöd. Norrlandsfonden vänder sig till företag med tillväxtambitioner som är verksamma i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland,. Företagsstöd får inte beviljas till verksamheter som har sina kunder på en lokal eller regional marknad där fler företag konkurrerar med liknande verksamheter. Till exempel lokala tjänste- och serviceföretag, bygg- och entreprenad, redovisningstjänster, kropps- och hälsovård, frisörer, logi, restaurang, café och bageri Företagsstöd; Beredning av ansökningar; Uppföljning, granskning och lärande av projekt; Kontakta gärna oss om du har idéer och frågor om projektfinansiering och projektansökningar. Vi kan ge projektrådgivning för regionala tillväxtmedel, regional- och socialfonden och Interreg södra Östersjöprogrammet

Företagsstöd. Här hittar du information om hur du söker företagsstöd. De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Syftet med stöden är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet Företagsstöd. Oavsett vilken fas du är i erbjuder vi på Region Värmland finansiering och stöd som stärker din verksamhet. Det ligger i linje med vårt uppdrag att stimulera näringslivet och skapa tillväxt i regionen Regionala företagsstöd. Region Värmland har möjlighet att stödja tillväxtskapande investeringar och på andra sätt stödja utvecklingen hos enskilda företag i länet. I första hand riktas stöden mot stödområdet. Men en del insatser inom innovation kan ske i hela länet

Regionala företagsstöd - Tillväxtverke

Digitalt samtal på residenset Det är här det händer - Norrbotten visar vägen Nu händer det mycket spännande i Norrbotten. Världens nyfikna blickar följer med stort intresse utvecklingen i vårt län. Vi står inför krävande men också angenäma utmaningar Den höga smittspridningen i Norrbotten gör att regionen skärper de regionala råden - bara dagar före de nationella lättningarna den 1 juni. Publicerad: 2021-05-07 Källa: Region Norrbotten Idag öppnar vaccinationsbokningen för alla som är 50 år och äldre - oavsett om man tillhör en riskgrupp eller inte. I och med det inleds fas 4 av vaccinationen

Hon har arbetat inom Region Norrbotten sedan 1998. Innan dess arbetade hon på revisionsbyrå. I grunden är hon ekonom med inriktning mot redovisning och revision, utbildad vid Luleå tekniska universitet. - Staben är en brygga mellan politiken och tjänstepersonerna inom Region Norrbotten Region Gotland avsätter årligen cirka 5 miljoner kronor av regionala utvecklingsmedel till företagsstöd. På grund ett ansträngt läge för Region Gotlands regionala utvecklingsmedel kommer inga investeringsstöd beviljas tillsvidare

Konsultstöd. Bidraget riktar sig till företag med nyskapande idéer som dessutom vill dra igång eller expandera sin verksamhet. Företag kan få hjälp att köpa in kompetens som saknas i företaget Bidrag och stöd. Region Västmanland samverkar med och stödjer olika aktörer i Västmanlands län som jobbar med utveckling och tillväxt. Det finns olika former av finansiering på regional och nationell nivå samt på EU-nivå Region Norrbotten hade redan skrivit på ett nytt avtal om bevakningen när förvaltningsrätten formellt stoppade upphandlingen i väntan på en rättslig prövning. - Den nya leverantören är. Vaktbolaget Väktarskolan har överklagat Region Norrbottens beslut att utesluta företaget från en ny upphandling. Förvaltningsrätten har därför beslutat att regionen inte får ingå avtalet.

Region Norrbotten river upp avtalet med vaktbolaget Väktarskolan. Orsaken ska vara ett allvarligt fel i yrkesutövningen och ett väsentligt kontraktsbrott. Men när regionen får. Sedan 2007 är det Sametinget som samordnar statliga företagsstöd samt EU-stöd för rennäring. Ansökningar om bygdemedel ställs till Länsstyrelsen i län med vattenkraftsutbyggnad. Länsstyrelsen bedömer ansökningarna och yttrar sig till Sametinget som i sin tur fattar beslut om bygdemedlet ska utgå Covid-19-siffror från Region Dalarna: 31 maj 2021 Pressmeddelande. Region Dalarna publicerar varje vardag aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se. Varje onsdag redovisas geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Region Norrbotten. Journalen i Norrbotten. I Journalen kan du läsa journalanteckningar som är skrivna av vårdgivare i Norrbotten På grund av den skenande smittspridningen i Norrbotten skärps de lokala råden ytterligare. Invånarna uppmanas att bara umgås inom hushållet och att avstå från icke-nödvändiga resor

Rådgivning och stöd för ditt företag i Norrbotten

 1. Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur
 2. Våra företagsstöd är till för att stötta tillväxten i Västmanland. Du som har ett litet eller medelstort företag kan få pengar till investeringar, som en nyskapande satsning, där du behöver köpa in kompetens (konsulten får inte vara en närstående)
 3. På dessa sidor hittar du information om företagsstöd och projektstöd. Kontakta gärna våra handläggare om du behöver mer information. Här hittar du våra olika stöd: EU-program 2014-2020. Företagsstöd. Regionens officiella e-post bevakas av registrator på diariet
 4. 2021-05-31 Smittspårar alla dagar i veckan: Grymt imponerad av insatsen alla gör För att bromsa smittspridningen, upptäcka covidsmitta och vidta förebyggande åtgärder så snabbt som möjligt har Region Västernorrland i dag 15.... Corona och Covid-1
 5. istrativa kring företagsstöd och projekt inom avdelningen för regional utveckling. Jag är en länk mellan handläggare, ekonomiavdelning, Tillväxtverket och företagen där jag håller ihop ärendet och löser uppkomna frågor på vägen

Utveckla Norrbotten - Tillsammans för ett hållbart Norrbotte

Det regionala skogsprogrammet i Norrbottens län ska ses som ett ramverk för samverkan mellan intressenter. Uppföljning fram till 2030 Samverkansprocessen som utgör Norrbottens regionala skogsprogram ägs gemensamt av Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Region Norrbotten och syftet är att prioritera insatser för att nå målen som fastställs i den nationella strategin Hos oss på Ledigajobb.se kan du söka bland 97 lediga jobb på Region Norrbotten idag Att hitta information kring vad som gäller för företagsstöd; I teamet som arbetar med finansiering av projekt och företagsstöd arbetar nedanstående personer. Klicka på namnet för kontaktuppgifter och mer information om respektive ansvarsområde. Läs mer om projektmedel under fliken projektmedel för regional utvecklin Region Gotland Reception och regionupplysning Visborgsallén 19 621 81 Visby Telefon: 0498-26 90 00 E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter Företagsstöd Syftet med företagsstöden är att öka tillgången till kapital för små och medelstora företag och därmed bidra till hållbar förnyelse och utveckling i det gotländska näringslivet

Region Norrbotten, tidigare Norrbottens läns landsting, är en region för de 249 614 invånarna i Norrbottens län.Region Norrbotten är länets största arbetsgivare med omkring 7 000 anställda. Regionen har fyra olika verksamhetsområden: hälso- och sjukvård och tandvård, regional utveckling, kultur och utbildning samt länsteknik och service Region Norrbotten granskar nu ett fall där en person i ledande position har vaccinerat två nära anhöriga med doser som blivit över vid en av länets vaccinationsmottagningar NÄSTAN 700 FÖRETAG FICK FÖRETAGSSTÖD AV OSS FÖRRA ÅRET. DET KAN BLI DIN TUR I ÅR! Nästan 700 företag fick chansen att förverkliga idéer och göra kloka investeringar förra året via de företagsstöd som Region Västernorrland beviljade. Här tipsar vår handläggare Charlotte Ehinger om att du också kan söka företagsstöd Region Norrbotten: Vi ligger risigt till. De lokala råden i Region Norrbottens län skärps ytterligare sedan smittspridningen har skenat den senaste tiden. Arkivbild. Foto: Centers for Disease Control and Prevention/AP/TT. På grund av den skenande smittspridningen i Norrbotten skärps de lokala råden ytterligare

Nyheter om Region Norrbotten för dig som är läkare, sjuksköterska, tjänsteman och politiker i kommun och landsting Region Norrbotten, Luleå. 11,181 likes · 6,879 talking about this. Välkommen till Region Norrbotten officiella Facebooksida. Här kan du bland ställa frågor, få tips för din hälsa och ta del av.. Den 1 januari 2017 tog Norrbottens läns landsting över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen och bytte namn till Region Norrbotten. Norrbottens läns landsting arbetade under lång tid för att vi som bor i länet skulle ha trygg vård, ett rikt kulturutbud och fungerande kommunikationer

Region Norrbotten, Luleå. 11,162 likes · 5,911 talking about this. Välkommen till Region Norrbotten officiella Facebooksida. Här kan du bland ställa frågor, få tips för din hälsa och ta del av.. Förteckning över de lokaler som Region Norrbotten hyr i länet. Arjeplog Arjeplogs hälsocentral Arvidsjaur Arvidsjaur hälsocentral tandvård och psykiatri Boden Erikslunds hälsocentral Garnisområdet: Administrativa lokaler Rehab samt personalbostäder Lokal. Företagsstöd i coronakrisen. Vi på Business Region Göteborg har kunskap och kontakter som kan vara till hjälp till dig som företagare i olika typer av konkreta utmaningar kopplade till covid-19

Träffa Region Norrbotten digitalt och prata företagsstöd

 1. Region Norrbotten granskar fakturan och, om nödvändigt, ber er korrigera fakturan och upprepa steg 2 och 3, eller ger klartecken för fortsatt sändning av e-fakturor. STEG 5. Börja sända e-fakturor När ni fått klartecken från Region Norrbotten kan ni fortsätta fakturera Region Norrbotten elektroniskt
 2. Region Gotland Reception och regionupplysning Visborgsallén 19 621 81 Visby Telefon: 0498-26 90 00 E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter Finansiering Det finns olika möjligheter för dig som företagare att få finansiering
 3. Region Norrbotten, Luleå. 11,176 likes · 6,078 talking about this. Välkommen till Region Norrbotten officiella Facebooksida. Här kan du bland ställa frågor, få tips för din hälsa och ta del av..

Smittskyddsläkaren i Norrbottens teori - därför rusar smittan i regionen Norrbotten Publicerad 3 jun 2021 kl 17.47 Smittspridningen av covid-19 sjunker i samtliga regioner utom i en - Norrbotten Regionstyrelsen har sammanträde onsdag den 5 maj kl. 13 i sessionssalen, Regionhuset i Luleå. På grund av risk för smittspridning av Covid-19 är sammanträdet stängt för allmänheten, men sammanträdet kommer att direktsändas på www.norrbotten.se

Finansiering för företag - Tillväxtverke

Rättserien Digital chevron_right; perm_identity Logga in ; menu. clos För att registrera besök i Region Norrbottens särskilta högkostandsskydd för besöksavgifter inom öppen hälso- och sjukvård går det att använda tjänsten E-frikort. För dig som inte har tillgång till tjänsten E-frikort se finns information på den här sidan... Nu lanserar Region Norrbotten sin nya tjänst Digitalen, för digital direktkontakt med sjuksköterska eller läkare. Bakom regionens satsning på en samlad digital ingång till vården står hälsoteknikbolaget Platform24 som utvecklat den tekniska vårdplattform som Digitalen bygger på Parkering vid Norrlands universitetssjukhus. Kommer du med bil finns det besöksparkeringar runt om på sjukhusområdet. Samtidigt finns goda möjligheter att åka kollektivtrafik till sjukhuset Va håller region norrbotten på med? I Dalarna kan +30 få sprutan nu o jämtland har +40 o norrbotten ligger fortfarande kvar på +50.. Nä blir nog att åka söderut för att få någon spruta

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning Norrbottens län, beläget i Övre Norrland, är Sveriges nordligaste län. Residensstad är sedan 1856 Luleå; innan dess (1810-1855) var Piteå länets residensstad.. Norrbottens län är landets största och ytmässigt nära en fjärdedel av Sveriges totala landareal. Norrbottens län består av landskapet Norrbotten (den tidigare norra delen av Västerbotten) samt den nordliga delen av. Norrbotten är ett landskap i nordostligaste Sverige.Det gränsar i väster till Lappland, i öster till Finland och Bottenviken och i söder till Västerbotten.Landskapet Norrbotten utgör den östra delen av Norrbottens län.. Norrbotten tillkom som ett resultat av att Norrbottens län bröts ut ur Västerbottens län 1810. Länsklyvningen kungjordes den 21 maj 1810

Region Jämtland Härjedalens riktlinjer för företagsstöd fastställs. Beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige upphäver nu gällande Riktlinjer för Företagsstöd utifrån regionalekonomiska 1:1-medel (RS/913/2016). 2.Erbjudande om företagsstöd Verksamhetsåret 2020 fastställs. 3 Regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet : budgetåret 2003 Sverige. Verket för näringslivsutveckling (utgivare) Publicerad: Stockholm : NUTEK, 2004 Svenska 56, [24] s Region Norrbotten har valt att aktivera Krislägesavtalet, KLA, efter samråd med SKR. De arbetsplatser där medarbetare kommer beröras är enligt arbetsgivaren; anestesi, operation och intensivvård på Sunderby och Gällivare sjukhu Region Gotland Reception och regionupplysning Visborgsallén 19 621 81 Visby Telefon: 0498-26 90 00 E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter Företagsstöd Region Gotland har avsatt 25 miljoner kronor som stöd till små och medelstora företag på Gotland under perioden 2017-2019 Här finns e-utbildningar som Region Norrbotten tillgängliggör för personal inom kommuner samt andra aktörer. Är du anställd på Region Norrbotten ska du istället använda Region Norrbottens lärplattform; https://utbilda.nll.se för att gå e-utbildningarna

Regionala företagsstöd - regionvasterbotten

 1. Region Norrbotten bedriver viss verksamhet i aktiebolagsform. Bolagen utför uppdrag i ägarnas ställe, till gagn för regionens medborgare. Regionfullmäktige har det yttersta ägaransvaret. Almi Företagspartner Nord AB 2019-2022 BD Pop 2019-2022 Energikontor Norr AB 2019-202
 2. Nu har du hittat till Sektion Region-Norrbottens sida, det finns expeditioner på vardera ort dit medlemmar vänder sig i första hand. Du hittar vår expeditions öppettider nedan. Vilken sektion du tillhör styrs av var din arbetsplats ligger, utom om du är anställd i Region Norrbotten - då tillhör du Sektion Region Norrbotten, oavsett var i Norrbotten du bor eller arbetar
 3. Region Norrbotten arbetar för dig som bor i Norrbottens län. Vi styrs av dig och de andra invånarna i länet genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets största arbetsgivare. Vi har cirka 7 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården. Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur
 4. Under onsdagen höll Region Norrbotten presskonferens för att berätta om hur coronavirusets spridning hittills har drabbat Norrbotten. Bland att annat framkom att en person dött och att fem.
 5. Hitta information om Region Norrbotten. Adress: Skolgatan 1, Postnummer: 952 32. Telefon: 0923-910 .
 6. Nu lanserar Region Norrbotten sin nya gratistjänst Digitalen för direktkontakt med sjuksköterska eller läkare via mobil, surfplatta eller dator

Hitta information om Region Norrbotten. Adress: Skolgatan 1, Postnummer: 952 32. Telefon: 0923-102 . Kontaktuppgifter till Region Norrbotten, telefonnummer, adress och kontaktuppgifter Region Norrland. På gång i region Norrland Om oss i regionen. Vår region omfattar länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Regionen omfattas av 44 kommuner, 7 bemannade expeditioner: Kiruna, Gällivare, Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall och Östersund REGION NORRBOTTEN. Telefon: 0920-28 40 00: Orgnr: 232100-0230 : Adress: 971 89 LULEÅ : Besök: Robertsviksgatan 7 972 41 LULEÅ : Webb: www.nll.se: Dela Skriv ut Annat . REGION NORRBOTTEN 4 weeks Sidan uppdaterades 2020-11-22 05. Region Norrbotten | 5,674 followers on LinkedIn. Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur för alla våra invånare. | Region Norrbotten - a.

 1. Region Norrbotten, Luleå. 11,097 likes · 2,350 talking about this. Välkommen till Region Norrbotten officiella Facebooksida. Här kan du bland ställa frågor, få tips för din hälsa och ta del av..
 2. Region Norrbotten äger flera bolag som bidrar till utvecklingen i regionen. Bolagens uppgift är att effektivt utföra uppdrag i ägarnas ställe. Bolagen ger ett mervärde till regionen i samarbete med andra aktörer - synergier som Region Norrbotten inte förmått klara själv
 3. Region Norrbotten är delar en uppdatering om covid-19. 28 februari · # vaccinjotack. Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Norrbotten berättar varför han väljer att vaccinera sig..
 4. Region Norrbotten tar i med hårdhandskarna för att komma till rätta med den svåra smittspridningen - och sätter nu in Här går smittspridningen åt fel håll: Obehaglig situation Smittspridningen skjuter i höjden i Norrbotten
 5. Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion. Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här. Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. * = Obligatorisk uppgift. Meddelande:

Region Norrbotten är i förstärkningsläge. Dagens rapport visar att: Antalet smittade kan tyvärr inte visas än på grund av tekniska problem. Anmälningssystemet SmiNet har varit nedkopplat sedan onsdag eftermiddag. Ska nu vara uppstartat igen men man har enligt Folkhälsomyndighetens webbplats ännu inte mottagit data klart Svensk Luftambulans övertar driften av helikopterverksamheten i Region Norrbotten Idag, den 1 juni, blir helikopterbasen i Gällivare den tredje basen i flygoperativ drift inom SLA. Sedan tidigare driftas baserna i Karlstad och Mora. - Vi är inne i en expansiv fas, säger förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist Region: Övre Norrland. Projektägare: Kommunalförbundet partnerskap Inland - Akademi Norr, Kommunalförbundet Partnerkskap Inland - Akademi Norr. Projektnummer: 2015/00329. Planerat antal deltagare: 1200. Projektperiod: 2015-09-01 - 2017-12-31. Total projektbudget: 12 691 771 Arbetsgivare: Region Norrbotten Receptionen i regionhuset är framsidan/ansiktet utåt mot kunder samt kontakt mot medarbetare inom regionen. Vi arbetar tillsammans med att ge en god service till alla våra kunder. Engagerade kollegor och kompetens genomsyrar verksamheten

Min Ansöka

Svensk Luftambulans övertar driften av helikopterverksamheten i Region Norrbotten Idag, den 1 juni, blir helikopterbasen i Gällivare den tredje basen i flygoperativ drift inom SLA. Sedan tidigare driftas baserna i Karlstad och Mora. - Vi är inne i en expansiv fas, säger förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist. Det känns hoppfullt när kommunalförbundet växer och utvecklas i den. Region Norrbotten gör sig av med chefer . 11 månader sedan 51 . Efter nyår kommer region Norrbotten att införa en ny organisation och minska antalet administrativa chefer. - I dag är det för chefstätt, säger regiondirektören Anna-Stina Nordmark Nilsson. Läs.

Kalix - Region Norrbotten

Region Norrbotten står inför utmaningar som aldrig någonsin tidigare skådats. Det gäller allt från att undvika upprepningar av den politiska ledningens tillkortakommanden gällande beredskap, lager, löner och bemanning till att rusta varje individ i Regionen med en bättre fysisk och psykisk hälsa

Går det att prissätta insatser kring barn och ungaRegion Norrbotten i Almedalen 2019 - Region NorrbottenFramtidens kollektivtrafik - Region NorrbottenVård- och omsorgscollege - Region NorrbottenHaparanda - Region Norrbotten
 • OKQ8 stationer.
 • Bostadsbolaget tillval.
 • Ställplatser Skåne.
 • Teknikfonder framtid.
 • Xmrig nvidia.
 • Blackrock world energy a2.
 • Michael Burry passive investing Reddit.
 • Hur många timmar får man jobba som pensionär.
 • Mobilya İstanbul.
 • Why open source.
 • Wilbar oval pools.
 • How to buy Litecoin.
 • Supream dotabuff.
 • Bitcoin Kreditkarte anonym.
 • Vanguard ETF Sverige.
 • Casa Gran Canaria.
 • Eniro fastighetsbeteckning.
 • Presumtionshyra normhyra.
 • Italienische Aperitif alkoholfrei.
 • SNDL Avanza.
 • Comment acheter des XRP sur Coinbase.
 • Fastighetskarta Örebro.
 • EU budget 2021 to 2027 Bulgaria.
 • DigiByte mining pools.
 • Trezor buy India.
 • Mikael bedragare.
 • Discord stream nox.
 • Bitcoin wallet simulator.
 • What is the best online casino in Canada?.
 • Should I Buy Hertz stock today.
 • EBay 5 Euro Gutschein funktioniert nicht.
 • Как купить Ripple.
 • W8ben avtal hjälp.
 • USA crypto security company.
 • FINN no Bolig til leie.
 • Dokumentär bedrägeri.
 • Panasonic Call blocker Cordless Phone Bundle.
 • Play Bitcoin casino with cc btccasino2021 com.
 • Essity SCA.
 • Binance problème connexion.
 • Knubbig Ikea 11 cm.