Home

Aln mått

Om längdenheten aln. Längdenheten aln är en äldre måttenhet för längd som har funnits i flera. Fram till 1889 var det ordning på de svenska längdmåtten.En fot var en fot, en aln var en aln, och så vidare. (En mil var 10.689 meter.) Glasklart! Men hur lång var då egentligen en aln Aln 1 aln = 2 fot = 4 kvarter = 59,4 cm. Kabellängd (längdmått till sjöss). 1 kabellängd (äldre) = 100 famnar = 178 m. (nyare) = 185,2 m = 1/10 nautisk mil (distansminut). Stenkast 1 stenkast vanligtvis 50 steg det vill säga 40 — 50 meter. Spjutkast 1 spjutkast = max 35 - 40 meter. Yxkast 1 yxkast = okänt Aln är ett rätt bra mått. Visst skiljer det några centimeter hit och dit, men tänk på saken. Från armbågen till fingerspetsarna, underarmen, och man har alltid måttet med sig. Det är ju ingen mikrometerskruv precis men visst händer det att man frågar sig i meter hur långt något är mått som var standardiserade och år 1665 antogs ett enhetligt måttsystem för hela Sverige där tum, fot, aln och famn skulle gälla. Nästa uppgift blev att ta reda på hur långa respektive mått var, med våra mått mätt. tum = 24,74 mm fot = 0,2969 m aln = 0,593802 m famn = 1,781 m Eftersom eleverna skulle göra egna uppgifte

ALN - från armbåge till långfingerspets. Enhetsmåttet för aln motsvarar 59.4 cm. (0,593802 m) avskaffades 1878 då metersystemet infördes (1 aln = 2 fot = 59,4 cm = 4 kvarter. 3 alnar = 1 famn) ANKARE - mått för våta varor, 39,26 liter. Ett ankare = 1/4 åm = 15 kannor = 39,25 liter Innan mått började få en standard på 1600-talet var mått och vikt något som oroade de flesta handelsmän och hantverkare i städerna. Det gällde att hålla ordning på hur lång en aln var just i den staden eller hur stor en kanna var. Använde man fel så blev man straffad. Med kroppen som måttstoc Äldre svenska måttenheter längd-, yt-, vikt-, rymdmått efter Engström 1883, Nusvensk ordbok och Nationalencykolpedin (NE) subjects/enheter.htm Till UKF:s Första sida Måttenheter-Tabellformat_1737 Förklaring-175

Pin på Стулья

Gamla svenska mått. 1910 hade de flesta europeiska stater infört metersystemet utom England och Ryssland. Danmark införde detta 1907-1912. Nordamerikas Förenta Stater har även infört detta, kanske med devisen: Vi inför metersystemet, tum för tum Aln : Längden från armbågen till lillfingerspetsen. Fot: Längden från hälen till spetsen av stortån. Tvärhand: Bredden över handens fyra fingrar. Tum: Bredden över tummen. Fingerbredd: Bredden över ett finger, vanligen långfingret. På riksdagen i Norrköping 1604 uppdrogs åt Karl IX att rätta alla slags mått, mål och vikt,. af de äldre svenska systemen för mått och vigt . Enligt 1739 års förordning, med deri till 1855 gjorda tillägg. och ändringar. Läng dmått. Verkmått: 1 famn = 3 alnar. 1 aln = 2 fot. 1 fot = 2 qvarter. 1 qvarter = 6 verktum. 1 verktum = 12 verklinier. S.k. geometriskt mått: 1 stång = 10 fot. 1 fot = 10 decimaltum

aln·en. substantiv. a ´ ln mest vid beskrivning av äldre förhållanden ett längd­mått som mot­svarar två fot dvs. knappt 60 cm. alnsbred; alnshög. bordet var fem alnar lång I en fogdeinstruktion 1555 markerade kung Gösta sin vilja att en lika aln, mått och vikt överallt brukas och havas skall. Det skulle emellertid dröja till 1604 innan Rydaholmsalnen upphöjdes till rikslikare. Ett år senare bestämdes dessutom att Stockholms vågsvikt skulle gälla alla sjöstäders vågar Ath en lige aln, mått och vicht öfver alt brukas och hafves skall. RA 1: 278 (1540). Alnen här vthi Rijket skal rättes effter Ryholms aln. Sw:s R:s ständers besl. 1604, mom. 7; jfr 3. Att. richtigt tillgår medh. rätt aln och wigt. S. Rosenhane i HSH 31: 28 (1663). Alnen. skal vara inrättad efter Stockholms Aln, och bestå af två. vanligt mått och användes bl a för att ange isens tjocklek etc. Fot 1 fot = 1/2 aln =2 kvarter = 12 tum (verktum) = 29,69 cm. Fot används framförallt i England och USA där 1 fot (foot) = 30,48 cm. Det engelska fot-måttet har länge använts i Sverige i samband med virke. Tum En tum = 1/24 aln = 1/12 fot = 1/6 kvarter = 2,4 Detta mått fortsatte användas bland skräddare in på 1900-talet. Här förekom även flamsk aln som motsvarade 0,6855 meter och fransk aln som motsvarade 1,3716 meter. [5] Sverige. Redan i de gamla svenska landskapslagarna användes aln som måttenhet. Även det redskap, alnmåttet, med vilket denna längd mättes, kallades aln

1 aln = 59 cm. Engelska mått Vikt. 1 pound (lb) = 16 ounces = 453,6 g 1 ounce (oz) = 28,35 g 1 kg = 2,205 pounds 1 g = 0,035 ounce 3½ ounces = ca 100 g. Volym (engelsk) 1 cup = 10 fluid oz = 20 tablespoons = 2,8 dl 1 pint = 5,7 dl I tablespoon = 1,47 cl. Amerikanska mått Hur lång var en aln? I översättningen Bibel 2000 anges istället arkens mått i meter: 150, 25, 15. Då har man antagit att den aln som Noa använde var exakt en halv meter lång. En aln är avståndet från armbågen till fingerspetsen, vilket i genomsnitt är 27,2 % av kroppslängden

Rydaholmsalnen var förr enheten i det svenska längdmåttssystemet. Enligt tillgängliga uppgifter var den 59,38 cm. Aln (fornnord. alin) betydde längden på en mans underarm från armbågen till spetsen av långfingret. Det äldsta kända längdmåttet i Sverige var Rydaholms- (Rijholms-) alnen, som ursprungligen var upphängd på dörren till kyrkans vapenhus Klicka på länken för att se betydelser av likare på synonymer.se - online och gratis att använda MÅTT OCH VIKT. Måttangivelserna i Bibeln är ofta ungefärliga. Storleken på de mått- och viktenheter som hebréerna använde kan bestämmas med hjälp av arkeologiska fynd samt Bibeln och andra forntida skrifter. Arkeologiska fynd tyder på att en aln var ca 44,5 cm,.

Längdmåttet aln har sina rötter i medeltiden, men att uppnå en enhetlig uppfattning kring detta mått har inte varit lätt. Ändå svårare var det att enas om en standard för volym och vikt som ju dessutom låg till grund för både handel och skattebetalning Aln. 1 aln=2 fot=4 kvarter=59,4 cm. Alnen var ett huvudmått, som övriga längdmått relaterades till. Den upphörde som Med struket mått menas att kannan eller tunnan strukits av med ett strykmått. Det var ett mått utan packning eller skakning De invanda sedvänjorna satt i länge. År 1665 följde ett nytt Kungligt placat om mått och vikt för hela riktet. De tidigaste längdmåtten har sitt ursprung i människans kroppsmått - en famn mellan båda långfingerspetsarna vid utsträckta armar, en aln mellan armbågen och långfingerspetsen, en fot mellan hälen och stortåspetsen och en tum bredden på tummen

Rymdmått - våta varor En jungfru = 0,08 liter Ett kvarter = 0,32 liter Ett stop = 1,3 liter En kanna = 2,60 liter En fjärding = 31,25 liter Ett ankare = 39.26 liter En tunna = 125 liter Ett fat eller åm = 156 liter Rymdmått - torra varor En kanna = 2,617 lite Hjältekonungen Karl IX fann dock detta lite opraktiskt och 1604 gav riksdagen i Norrköping konungen i uppdrag att rätta till alla slags olika mått, mål och vikter i riket. Det beslutades att det svenska alnmåttet skall vara lika med Rydaholmsalnen och att edsvurna smeder skulle tillsättas i alla städer för att göra alnmåtten. En aln i Sverige skulle vara exakt 59,38 centimeter

Hur mycket är en aln i cm

 1. 1 aln = 59 cm. Engelska mått Vikt. 1 pound (lb) = 16 ounces = 453,6 g 1 ounce (oz) = 28,35 g 1 kg = 2,205 pounds 1 g = 0,035 ounce 3½ ounces = ca 100 g. Volym (engelsk) 1 cup = 10 fluid oz = 20 tablespoons = 2,8 dl 1 pint = 5,7 dl I tablespoon = 1,47 cl. Amerikanska mått Vikt. 1 pound (lb) = 16 ounces = 453,6 g 1 ounce (oz) = 28,35
 2. Synonymer till aln. måttenhet, måttstock, mått, fyra kvarter, tjugofyra verktum; Hur används ordet aln? Ordet aln används oftast mitt i en mening och uttalas precis som det låter. Det kan även användas i mer formella sammanhang. Aln förekomst i korsord. Låg Medium Hög
 3. Svenska mått- och viktsystem före 1855. Fram till 1855 användes följande längdmått i Sverige: [2] Enheten för längdmåttet var alnen. 1 mil = 6000 famnar 1 famn = 3 alnar 1 aln = 2 fot 1 fot = 2 kvarter 1 kvarter = 6 verktum 1 verktum = 12 verklinjer

Hur lång var en aln egentligen? - DN

Längdenhet - Wikipedi

 1. Tum, aln och fot är välkända äldre mått som utgick från människokroppen. Men det har funnits fler, som definierats utifrån våra fysiska förmågor. Ett stenkast, som i dag betyder en bit bort, var på medeltiden 50 steg. Det motsvarade cirka 45 meter, eftersom ett steg var 90 cm, eller en halv aln. Allt var mycket ungefärligt - rikslikare kom inte förrän på 1600-talet.Det.
 2. Gamla mått och vikter: Aln = 2 fot = 0,5938 m: Ankare = 15 kannor = 39.3 liter: Centner = 42,5076 kg: Decimallinje =(från 1880 talet) = 2,969 mm: Famn (vedmått) = 6x6x3 fot =2.83 m 3: Famn = 3 alnar = 6 fot =1.781 mete
 3. Dessutom var exempelvis en aln olika lång i olika länder och till och med inom ett och samma land. På 1600-talet föreslog Georg Stiernhielm, som från 1667 hade ansvar för rikets mått- och viktsystem, att man skulle införa ett decimalindelat system, men så skedde inte. Franska revolutione
 4. (i fackspr.) mått l. vikt som utgör norm vid kontroll o. justering av andra mått l. vikter, etalong. Stiernman Com. 2: 26 (1634). Ryholms aln, som i långliga tider varit likare för Svenska Längde-måttet. Runeberg IVetA 1757, s. 9. Örebro-Span tjänte til Likare (för sädesmåttet). Därs. NoK 76: 159 (1927)
 5. Lite kuriosa om mått. Aln var det viktigaste måttet. För att kunna ha samma nått. Spikade man upp ett snöre medknutar på kyrkporten. Avståndet mellan knutarna var aln När man bestämde måttet utgick man från en fullvuxen man i bygden

Kyynärän pituuksia. Vanha suomalainen, alkujaan ruotsalainen Tukholman kyynärä (ruots. aln) on 59,34 cm = 1 ⁄ 3 syltä = 2 jalkaa = 4 korttelia = 24 (Ruotsin) tuumaa.Autonomian aikaan Suomessa käytettiin venäläiseen kyynärään eli arsinaan perustuvaa pituusmittajärjestelmää. Arsina on 71,12 cm eli 28 (Venäjän tai Englannin) tuumaa Leonardo da Vincis bild av den vitruvianske mannen visar nio olika historiska mått. Svensk aln motsvaras här av ''Flemish ell''. Den ursprungliga alnen (t.ex. i Bibeln) betecknas ''cubit''. Aln (fornsvenska alin; ytterst från protoindoeuropeiska el-, armbåge, underarm) är ett äldre längdmått som funnits i olika varianter genom historien. 200 relationer Kontrollera 'aln' översättningar till finska. Titta igenom exempel på aln översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. * 17 Han mätte också muren,* 144 alnar* efter människors mått, vilket också är änglars mått Famn är ett gammalt längdmått. Enheten har i Sverige främst använts till sjöss som mått på vattendjup, fastställt genom lodning.Ursprungligen har den betecknat avståndet mellan en mans utsträckta händer och har passat för att mäta längden hos rep, till exempel vattendjup som mätts med rep

Matematik

Rätt Guta aln - alnlikar

Välj fisknät i listan till vänster. Fisknäten är 30 meter långa om inte annat anges.. Måtten är i millimeter mellan knutarna. Se omvandlingstabell för gamla mått: varv/aln ,varv/fot ,omfar. Obs! Kustbevakningen och en del andra använder fisknät med maskstorlek som avser sträckt maska, det vill säga dubbla knutavståndet, så om kustbevakningens mått är 120mm är vårt mått 60mm Redan på 1500-talet utkom förordningar om att lika aln, mått och vikt skulle användas överallt i riket. Som enhetsmått för längd lät Kungl. Maj:t i början av 1600-talet tillverka den s.k. Rydaholmsalnen, senare även kallad Stockholmsalnen. Som likare för vikt skulle gälla Örebro besman Ath en lige aln, mått och vicht öfver alt brukas och hafves skall. RA I. 1: 278 (1540) . Myket mindre (än att avundas vår nästa skola vi skada honom). anten medh wicht, alen eller mått På den tiden använde man sig inte alls av så exakta mått som vi gör i dag, utan en aln (hebr ammá) var detsamma som avståndet från armbågen till långfingerspetsen När det gäller biblisk användning upattar forskare kubben var som helst från 1,33 till 2,2 fot, säger Joshua Schwartz, dekan för judiska studier vid Israels Bar-Ilan University, skriver i den nuvarande bibliska. ALN Konsult AB - Org.nummer: 556694-8013. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m

Gatunamn Mått Betydelse Alnstigen Aln Avståndet från armbågen till lillfingret. 1 aln = 0,594 m. Famnstigen Famn Avståndet mellan långfingerspetsarna då armarna är utsträckta så långt som möjligt. 1 famn = 1,78 m. Fjärdingsgatan Fjärding 1 fjärdingsväg = 2672 meter. Volymmått 1 fjärdin Se omvandlingstabell för gamla mått: varv/aln ,varv/fot ,omfar. Obs! Kustbevakningen och en del andra använder maskstorlek som avser sträckt maska, det vill säga dubbla knutavståndet, så om kustbevakningens mått är 120mm är vårt mått 60mm Kontrollera 'aln' översättningar till estniska. Titta igenom exempel på aln översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. * 17 Han mätte också muren,* 144 alnar* efter människors mått, vilket också är änglars mått Kontrollera 'aln' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på aln översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik aln. ett gammalt längdmått, vilket varierade i längd mellan områden Diverse: En svensk aln var 0,593802 meter. Etymologi: Av fornsvenska aln, alin. Fraser: lägga en aln till sin längd; Översättninga

Check 'aln' translations into Italian. Look through examples of aln translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Kontrollera 'aln' översättningar till ungerska. Titta igenom exempel på aln översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik 1. aune*, aln [mått] ; demi-aune* halfaln; vendre à l'~ sälja alnvis; par ~s alntals, -vis; mesurer à l'~ mäta med aln ; large d'une ~ alnsbred ; du long de l'~ utan mått, öfver höfvan, duktigt, rikligen; mesurer les autres à son ~ döma andra efter sig själf; savoir ce qu'en vaut l'~ veta hvad det vill saga

Sängbord Betty i 2020 | Sängbord, Dörrstopp, Sovrumsinredning

Då thet Mått, Mål och Wigt måtte nu och framgent hållas i tilbörlig riktighet, låte Wij til Likare förwara uti Wårt och Riksens Archivo, Cammar- Bergs- och Commercie-Collegier, Ränte-Cammaren, Landtmäteri Contoiret, och på Stockholms Rådstufwa, för Aln måttet en rätt justerad Aln af Stål eller Mässing: för Tunnemålet samt the mindre målkiärilen en måttstock äfwen af. Kan använda mig själv som mått! Problemet var att en underarm bedömdes vara olika lång i olika delar av landet. För att ingen tveksamhet skulle uppstå sattes likare upp på kyrkoportar och rådhus. 1904 beslutade Karl IX att en aln i Sverige skulle vara 59,38 cm. Den utgick från Rydaholmsalnen som hängde på Rydaholms kyrka i Småland Tarkista 'Aln' käännökset suomi. Katso esimerkkejä Aln käännöksistä lauseissa, kuuntele ääntämistä ja opi kielioppia. * 17 Han mätte också muren,* 144 alnar* efter människors mått, vilket också är änglars mått. 17 Hän mittasi myös sen muurin:. Kontrollera 'aln' översättningar till nederländska. Titta igenom exempel på aln översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Falkman Mått 1: 101 (1884). Djupet är i (fjord-) mynningen några och 20 famnar. Oscar II 3: 217 (1889). En fampn Hö för hwar Häst, att han tager en aln long käpp emällan båda händer och grijper så myket inom som han kan bära. Verelius 299 (1681). 5).

Nu är måttet rågat för metersystemet | AftonbladetSonesgården - Ved och sånt

Gamla mått - mbps.n

Bibliska mått. ATT studera det måttsystem som användes i Palestina visar sig vara ett ganska, invecklat företag. Allteftersom landet i en oavbruten följd kom att bli lydrike under Egypten, Assyrien, Babylon Medo-Persien, Grekland och slutligen Rom påtvingades det nya system, och på grund härav är det ganska stor variation bland de prov på vikter, mätstavar o. dyl., som arkeologerna. Aln 1 aln = 2 fot = 4 kvarter = 59,4 cm. Kabellängd (längdmått till sjöss). 1 kabellängd (äldre) = 100 famnar = 178 m. (nyare) = 185,2 m = 1/10 nautisk mil (distansminut). Stenkast 1 stenkast vanligtvis 50 steg det vill säga 40 — 50 meter. Spjutkast 1 spjutkast = max 35 - 40 meter. Yxkast 1 yxkast = okänt Aln (efter 1609) = 59,4 cm. Ankare = 39,25 liter Bok = 24 ark skrivpapper. 20 bok = 1 ris Centner = 100 skålpund = 42,5 kg Decker (däcker) = 10 st. Mått för skinn och huda En aln är noga räknat 593,8 mm men av praktiska skäl brukar man räkna med 600 mm. Varv per aln kan översättas till antal maskstolpar per 600 mm.En maska på 60 mm motsvarar alltså 10 varv per aln eller 5 varv per fot eller 2.5 varv per kvarter 1 kvarter = 1/4 aln =6 tum (verkstum) = 14.84 cm. Fingerbredd En fingerbredd = 1,85 cm. Tillbaka. Rymdmått - torra varor. Tunna En tunna = 2 spann = 56 kannor = 146,6 liter struket mått eller 164,9 liter fast mått (med råge). Med struket mått menas att kannan eller tunnan strukits av med ett strykmått

Är det rätt mätt? - Lödöse museu

Aln. Kubit-måttet omvandlades genom historien till det allt mer standardiserade måttet aln. Den svenska alnen var 0,593 efter att man kämpat under flera hundra år med att göra den lika över hela Sverige. Floran av enheter har gett upphov till flera skämtsamma mått Ett spann motsvarade en fjärdedels aln, Gamla mått-enheter Välkommen ! På den här sidan har jag och redaktionen samlat ett antal äldre svenska måttenheter. Du kan använda listan när du löser korsord, webbkryss, eller när du spelar korsords-spelet Crossboss Det engelska tum-måttet har även varit vanlig i Sverige för mått på bl.a. virke, spik och skruv. Kvarter 1 kvarter = 1/4 aln =6 tum (verkstum) = 14.84 cm. Fingerbredd En fingerbredd = 1,85 cm. Ytmått Ytmåtten var främst ett mått på den yta en given mängd utsäde räckte till. Pundland Ett pundland = 4 tunnland = 8 spannland. Tunnlan

Äldre svenska längdmått och ytmått - ukforsk

 1. Längdmåttet har i århundraden jämförts med kroppsdelarna tum, fot och aln (underarm) och människans prestationsförmåga som till exempel stenkast eller dagsresa. Dessa mått var länge lokala, men år 1605 blev Rydaholmsalnen rikslikare med ett mått av 24 verktum, vilket med våra dagars mått är 59,38 centimeter
 2. Vi använder cookies för att undersöka hur vår hemsida används och för ge våra besökare bästa möjliga upplevelse. Genom att acceptera bekräftar du att du har läst vår cookiepolicy och att du samtycker till vår användning av cookies. Du kan anpassa dina inställningar genom att klicka på hantera cookies
 3. Du hittar svaren här i vår enkla och smidiga omvandlingstabell för mått och enheter. Av Icakuriren , Publicerad 2015-09-22 15:31 , uppdaterad 2015-11-20 17:21 Dela på Faceboo
 4. 8A Mynt, vikt och mått. Nedanstående uppgifter är genomsnittsvärden baserade på bibliska vittnesbörd och arkeologiska fynd. 1 aln = 2 fingerspann = 44,5 cm. 1 lång aln* = 7 handsbredder = 51,8 cm. 1 stav (mätstav) = 6 alnar = 2,67 m. 1 lång stav = 6 långa alnar = 3,11 m
 5. Aln. Created with Sketch. Add to folder Created with Sketch. Add to folder Created with Sketch. Remove from folder Created with Sketch. 0 Mått, mål och vikt (Outline) OU 804 License information. License Contact owner for more information Metadata
 6. Mått och Tradition. En traditionell gärdesgård görs av granslanor (eller gärdslen), (30 cm) och en aln (60 cm). Det var det man hade att jobba med. Tätheten på gärdesgården anges i regel inte med vanliga metriska eller gammelsvenska mått, utan med helt egna klassiska mått..

Gamla svenska mått - rotter

Olll mått. Sug-aln för hrädsågning är 2 alnar lång; denna användes på det sätt, att först mätes med den stockens tjocklek och sedan längden med den som är öfver, hvarje mått kalladt en aln. Harfvel eller haspel lör spunnet fabriksgarn skall vara 24 aln i omkrets, hvarje knäpp elle Allt brukade konstrueras med människan som mått: en fot av foten, en tum av tummen, en aln av avståndet från armbåge till långfingerspetsen, en famn från långfingerspets till långfingerspets

Märklig mätsticka, bilder

Gamla svenska längdmått - diginpast

Se omvandlingstabell för gamla mått, varv per aln, varv per fot, omfar. OBS! kustbevakningen och en del andra använder maskstorlek som avser sträckt maska, dvs dubbla knutavståndet, så när kustbevakningens mått är 120mm är vårt mått 60mm 1 tunn-land = 8 skäppor, 14000 kvadrat aln eller ungefär 55 ar. Längdmått. l själlandsk Aln = 62,7, cm. 1 jysk Aln = ca. 57 cm 1 Alnn = 2 Fod eller 12 Tömmer. 1 famn (favn) = 3 aln. 1 Aln = 4 Kvarter. 1 fot = 4 handsbredder á 4 fingerbredder. (ca 30 cm) 1 Kabellängd = 100 Famnar (favner) 1 mil = 12000 aln. En sjömil = 11821 aln. Alnmått synonym, annat ord för alnmått, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av alnmått alnmåttet alnmåtten (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer

Gamla mått och vikter - thorsaker

** Ovanstående mått på fot är från 1600-talet. Dagens fot (internationell fot) är 0,3048 meter. Oftast utgår äldre längdmått från olika kroppsdelar: Famn: måttet från långfingerspetsen på vänster hand till höger hands långfingerspets när båda armarna är utsträckta så långt som möjligt Mått. Längd- mått. Aln-mått: Braccio 285, Franska Linier; Således gifva 100 Bracci 64,53 Franska Metres eller 28 Bann Brabanter Alnar; eller 33.. Aln synonym, annat ord för aln, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av aln alnen alnar alnarna (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer

aln SO svenska.s

denna längd mättes, kallades aln. - I Sverige var aln namnet på en längdenhet, som enligt verkmått (duodecimalsystemet) indelades i 2 fot = 4 kvarter = 24 verktum à 12 verklinjer, och enligt s. k. geometriskt mått (decimalsystemet) i 2 fot = 20 decimaltum à 10 decimallinjer. 3 alnar utgjorde 1 famn. En svensk aln motsvarar 0,593802 m skäppa, mark, aln eller liknande men hur mycket de betecknade kunde skilja sig från trakt till trakt och över tid. Därför kan det vara svårt att ett par tusen år senare försöka spåra dessa mått och ta fram vad de motsvarar idag. Vissa arkeologiska, historiska, etnologiska och språkliga rester kan dock avslöja en del. I de fåtalig Förordningen om mått och vikt från 1665 är den första riktiga standardiseringen av mått och vikt i landet. Visserligen hade Carl IX, på ett möte i Norrköping 1604, bestämt att alnen skulle standardiseras i riket utifrån Rydaholmsalnen (från Småland), men frågan är vilken genomslagskraft detta fick α) i direkt motsättning till mått (ss. längdmått) l. vikt, förr äv. aln; numera företrädesvis i uttr. mått, mål och vikt o. d. CivInstr. 19 (1594). Mandat om Aln, Wigt och Måhl. Stiernman Com. 1: 492 (1605). Mått och mål äro i olika länder af olika benämning och förhållande till hvarandra. Almström KemTekn. 1: 14 (1844). 3Mos

Likare - Wikipedi

 1. Mått för matlagning och bakning kan skilja sig en hel del, speciellt i benämningen! 1 aln = 2 fot = 0.59 m. 1 fot = 10 tum = 2,97 dm. 1 tum = 10 linjer = 2,97 cm. 1 linje = 2,97 mm. Smarta tips och råd till köket! Köttskola - så hanterar du och tillagar köt
 2. I Sverige infördes det första enhetliga mått- och viktsystemet genom lag 1665. Innan dess fanns det olika lokala varianter. Systemet reviderades något 1735. År 1855 decimaliserades systemet till en fot med tio tum, men det metriska systemet introducerades bara 34 år senare (1889)
 3. Uppslagsdel - Mått. Bi­bel­tex­ter­nas måttan­gi­vel­ser är of­ta un­gefärli­ga. Ett av­stånd kan t.ex. anges som en dags­marsch (2 Mos 3:18; Ju­dit 2:21) el­ler dags­led (), ett pil­skott (1 Mos 21:16) el­ler ett sten­kast ().Även me­ra ut­veck­la­de mått­sy­stem är opre­ci­sa, ef­tersom det fanns sto­ra lo­ka­la va­ri­a­tio­ner
 4. Mellan 1665-1855 fanns måttet en gammal svensk mil som var 10.688,5 meter. Tunnland delades in i kappland och kannland vilket var det vanligaste måttet i historiska kartor. År 1881 infördes metersystemet inom lantmäteriet. Äldre mått för lantmätare 1665 infördes en standard vad gäller mått. Före dess var enheterna på kartor väldigt skiftande, både vad gäller namn och längd.

aln SAO

I förordningen från 1733 definieras mått för hö och ved i 9 §. Höparm. En höparm ska ha längd och bredd 4 ¾ aln och den ska vara 3 ¾ alnar hög. Höet ska vara väl tilltrampat i parmen och råge är förbjuden. Ved. En famn ved är 4 alnar lång och 3 alnar hög (vedträna torde vara 1 famn långa, dvs 3 alnar) Foöt-mått: det Rhenlindska, vide Tabellen. Aln... Contorist, eller kunskap om handel, mynt, mått och wigt å alla betydande och för den allmänna handeln tillgängliga platser på jorden mÅtt, mynt och vikt Grundtextens beteckningar för mått, mynt och vikt hava i den svenska översättningen återgivits med motsvarande bestämda beteckningar, där så av innehållet har krävts. Där noggranna angivelser icke skulle hava någon betydelse, eller sådana rentav skulle te sig mindre naturliga för nutida bibelläsare, hava grundtextens beteckningar ersatts med mer allmänna. 3500 Aln fr. Mora an. Ofvan Siljanfgd. Dalarna. Märkt: '1724' o.s.v. Från Noret. Ink [Namnuppgift saknas] = 75 öre. Bil. S.3. Användning; Brukningsort Sverige (SE) Dalarna Mora Noret; Accession 1873 (1873) Förmedlare Ersdotter, Smids Karin; Created with Sketch. Add a comment or suggest edits Classification. Mått, mål och vikt OU 80

Kroppsmått tabell - tabell med kroppsmått för att hitta

Mått och vikter : Aln: 2 fot; 59,38 cm: Ankare: 39,25 liter: Centner: 100 skålpund; 42,5 kg: Famn (avstånd) 3 alnar; 1,78 meter: Famn (ved) 3 - 5,65 m 3: Fat: 157. Äldre måttenheter - med gamla mått mätt 1. Diskutera med eleverna om hur vi mätte längd förr i tiden. Känner eleverna till några gamla måttenheter? Vet eleverna var på kroppen de finns? (famn, fot, tum, spann och aln.) 2. Låt eleverna rita av måttenheterna De gamla mått som används specificeras i ett förord, och läsarna bör snabbt kunna skaffa sig en allmän känsla för ungefär hur stora de är. På de ytterst få ställen där jag bedömer att ett mer exakt mått är viktigt för läsupplevelsen kommer jag att infoga ett sådant som en fotnot

 • DAO supplement ervaringen.
 • Oath of the Crypt bdo.
 • Värmeljus.
 • Friese woorden leren.
 • Demo broker.
 • AH tafeltje.
 • Suora kiinteistösijoittaminen.
 • Xkcd astronomy.
 • Volvo Connect Developer Portal.
 • Köpa bostad corona.
 • Navy CTR school.
 • Design on Stock Bloq fauteuil.
 • Pool inspiration.
 • 107 Cheapside Orrick.
 • Tron coin nieuws.
 • Master ekonomi Uppsala Flashback.
 • Riksbyggen Göteborg.
 • Dating a sigma male Reddit.
 • Drifttekniker processoperatör lön.
 • Mine Storj coin.
 • Scandic Rubinen meny.
 • Ej reskontraförda leverantörsskulder.
 • Bostadsbubbla Flashback.
 • E4 avstängd Gävle 2021.
 • Media Markt Gutschein abgelaufen.
 • Järva gård Stockholm.
 • Köpa aktier på First North.
 • Calculate interest.
 • GM Super Bowl ad 2021.
 • Hemnet Karlstad Kvarnberget.
 • ETF Global de inteligencia artificial.
 • How to contact Peter Jones.
 • Daytraden met turbo.
 • Rusta Klorin.
 • ROS Juweliers Occasions.
 • Fonds oder ETF Sparplan.
 • Ethereum Gold smart contract.
 • My Amazon History.
 • Best books on analyzing stocks.
 • CI module Orange.
 • XLM price prediction today.